Přeskočit navigaci

Samostatný elektrotechnik manažer provozu

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik manažer provozu řídí a organizuje práci elektrotechniků - mistrů na vymezeném technologickém úseku při zajišťování náročné elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu složitých elektrických zařízení.

Činnosti

  • Koordinace činnosti elektrotechnického výrobního nebo provozního úseku s navazujícími oblastmi činnosti podniku (ostatními technologickými úseky, dopravou, přepravou, manipulací, přípravou výroby a provozu, zásobováním, odbytem apod.).
  • Řízení a kontrola činnosti podřízených elektrotechniků - mistrů.
  • Vedení příslušné provozní dokumentace.
  • Vytváření podmínek pro bezpečný výkon práce podřízených pracovníků.
  • Zabezpečování a prohlubování předepsané odborné způsobilosti podřízených pracovníků.
  • Zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů elektrotechnické výroby nebo provozu.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31221 - Mistři a příbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice 31 425 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.