Přeskočit navigaci

Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti zabezpečuje realizaci záměrů organizace v oblasti řízení jakosti elektrotechnické výroby, montáže nebo služeb. Spolupracuje při vytváření a aktualizaci podnikového systému řízení jakosti, zavádí metody komplexní péče o jakost v celém průběhu životního cyklu výrobku.

Činnosti

  • Analýza příčin snížené jakosti výrobku nebo služby, návrh opatření k nápravě.
  • Stanovování způsobů dosahování požadované úrovně jakosti elektrotechnické produkce a zpracovávání prognóz a programů zvyšování jakosti.
  • Tvorba přejímacích podmínek a postupů pro kontrolu, třídění, označování a skladování nakupovaných surovin, materiálů, součástí a polotovarů určených k dalšímu zpracování.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů a organizace komplexního systému řízení jakosti výroby, montáže nebo služeb v oblasti elektrotechniky.
  • Zpracovávání technickoekonomických rozborů a studií jakosti a vyhodnocování jakosti a kvality elektrotechnických výrobků, výkonů, služeb a jiných výstupů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31135 - Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti 30 511 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.