Přeskočit navigaci

Samostatný elektrotechnik technolog

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik technolog určuje technologii elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu se značnými nároky na technické parametry, přesnost a spolehlivost.

Činnosti

  • Projektové řízení.
  • Provádění technického dozoru na pracovištích a kontrola dodržování technologických postupů.
  • Řízení a organizace prací při realizaci technologických změn ve výrobním procesu.
  • Stanovování a optimalizace způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek členité elektrotechnické výroby nebo provozních procesů, výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů, přípravků apod. ve výrobních provozech nebo na externích montážních pracovištích.
  • Určování technologických postupů při výrobě nebo montáži složitých elektrotechnických výrobků s vysokými nároky na technické parametry.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31133 - Elektrotechnici a technici energetici technologové, normovači 35 561 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.