Přeskočit navigaci

Samostatný elektrotechnik

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik vykonává odborně náročné řídicí a kontrolní činnosti v technicky i organizačně náročné oblasti výroby, montáže, provozu, projektování, výzkumu a vývoje elektrických zařízení nebo v oblasti poskytování služeb v elektrotechnice, zpracovává agendu investičních akcí, zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů, zařízení a přístrojů, vykonává činnosti spojené s návrhem osvětlení a ozvučení scén.

Činnosti

  • Řízení a kontrola jakosti v podmínkách organizačně náročné elektrotechnické výroby nebo montáže.
  • Řízení a organizace práce při zajišťování náročné elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu složitých elektrických zařízení v rámci vymezeného technologického úseku nebo při poskytování služeb v elektrotechnice.
  • Řízení oprav a údržby elektrozařízení v dole.
  • Samostatné projektování elektrických částí technicky náročných staveb a technologických zařízení, autorský dozor při realizaci projektu.
  • Samostatné řešení dílčích částí výzkumných úkolů v oblasti elektrotechniky.
  • Samostatné zpracování a vedení komplexní agendy náročných elektrotechnických investičních akcí včetně engineeringu.
  • Technologická příprava náročné elektrotechnické výroby nebo montáže.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
  • Zabezpečení technické a technologické způsobilosti a hospodárného využívání strojů, zařízení, přístrojů, nářadí, prostředků řídicí, výpočetní, informační a telekomunikační techniky a ostatních provozních zařízení, budov, staveb apod.
  • Zajišťování provozu, údržby, oprav a inovací komplexu zařízení scénického osvětlení, projekční techniky, elektroakustických, televizních, dorozumívacích a signalizačních zařízení.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání