Přeskočit navigaci

Elektrotechnik investic a engineeringu

Charakteristika

Elektrotechnik investic a engineeringu zpracovává jednoduchou agendu přípravné fáze investiční výstavby v oboru elektro a vykonává méně náročné odborné činnosti ve fázi realizace investičních akcí.

Činnosti

  • Kalkulace nákladů investiční akce, zpracování podkladů pro rozpočet.
  • Kompletace požadavků na investiční akce v oboru elektro.
  • Projektové řízení investičních akcí v oblasti elektrotechniky.
  • Stavební dozor při realizaci jednoduchých investičních akcí v oboru elektro.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyřizování stavebních povolení.
  • Zpracování návrhů investičních plánů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31134 - Elektrotechnici a technici energetici přípravy a realizace investic, inženýringu 35 372 30 602

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.