Přeskočit navigaci

Elektrotechnik kontrolor jakosti

Charakteristika

Elektrotechnik kontrolor jakosti provádí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu jakosti surovin, materiálů, polotovarů, výrobků, výkonů a služeb v procesu výroby, montáže, balení, skladování a expedice elektrotechnických výrobků a elektrických zařízení podle předepsaných postupů.

Činnosti

 • Kontrola a prověřování dokladů o jakosti, uplatňování reklamací.
 • Provádění metodických opatření a proškolení zaměstnanců v systému managementu jakosti (SMJ).
 • Provádění mezioperační kontroly polotovarů, výrobků nebo jiných komponentů v průběhu výrobních, provozních nebo jiných procesů v oblasti výroby a montáže elektrických zařízení.
 • Provádění zkoušek a sledování kvalitativních vlastností výstupů (např. výrobků, výkonů nebo služeb) včetně navrhování opatření k dosahování požadované jakosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vstupní kontrola jakosti surovin, materiálů a dalších komponentů v elektrotechnické výrobě, kontrola jejich třídění, označování, ukládání a ošetřování.
 • Vyhodnocení výsledků kontrol a návrh následných opatření.
 • Vypracovávání protokolů o jakosti vstupů a rozhodování o jejich používání.
 • Vypracovávání protokolů o výsledcích kontrol.
 • Zajištění metrologických služeb.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31135 - Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti 30 511 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání