Přeskočit navigaci

Elektrotechnik normovač

Charakteristika

Elektrotechnik normovač vytváří a uplatňuje normy a normativy spotřeby práce a početních stavů v oblasti elektrotechnické výroby a montáže podle časových studií, rozborů plnění výkonových norem nebo podle sborníků norem a normativů.

Činnosti

  • Navrhování racionalizačních opatření a zpracovávání projektů organizace práce v elektrotechnické výrobě, technologických provozech a na montážních pracovištích.
  • Provádění náměrů, časových studií, jejich vyhodnocování a stanovování spotřeby času k pracovnímu postupu.
  • Stanovování pracovních postupů při výrobě nebo montáži elektrotechnických výrobků.
  • Tvorba a uplatňování norem a normativů spotřeby práce a početních stavů v elektrotechnické výrobě, včetně tvorby sborníků norem.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracovávání podkladů pro cenové kalkulace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31133 - Elektrotechnici a technici energetici technologové, normovači 35 561 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání