Přeskočit navigaci

Elektrotechnik dispečer

Charakteristika

Elektrotechnik dispečer zajišťuje dispečerské řízení elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Činnosti

  • Koordinace operativních výrobních a provozních plánů s ostatními úseky činnosti podniku.
  • Průběžné sledování a kontrola plnění operativních plánů a zajišťování jejich změn podle vývoje odbytových, technologických, technických, dodavatelských, pracovních a jiných podmínek.
  • Sestavování operativních plánů elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu podle sjednaných zakázek a kontraktů, harmonogramů odbytu, kapacitní průchodnosti pracovišť, provozů technologických celků a zařízení, pracovních kapacit, termínů subdodávek a jiných okolností.
  • Zajišťování operativní evidence, zpracovávání provozní dokumentace a výkazů.
  • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby a provozu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31137 - Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice 35 466 28 203

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání