Přeskočit navigaci

Elektrotechnik dispečer

Charakteristika

Elektrotechnik dispečer zajišťuje dispečerské řízení elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Činnosti

  • Koordinace operativních výrobních a provozních plánů s ostatními úseky činnosti podniku.
  • Průběžné sledování a kontrola plnění operativních plánů a zajišťování jejich změn podle vývoje odbytových, technologických, technických, dodavatelských, pracovních a jiných podmínek.
  • Sestavování operativních plánů elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu podle sjednaných zakázek a kontraktů, harmonogramů odbytu, kapacitní průchodnosti pracovišť, provozů technologických celků a zařízení, pracovních kapacit, termínů subdodávek a jiných okolností.
  • Zajišťování operativní evidence, zpracovávání provozní dokumentace a výkazů.
  • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby a provozu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 32 945 26 198
31137 - Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice 31 254 26 728

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání