Přeskočit navigaci

Elektrotechnik

Charakteristika

Elektrotechnik vykonává přípravné, řídicí a kontrolní činnosti v oblasti výroby, montáže, provozu a projektování elektrických zařízení nebo v oblasti poskytování služeb v elektrotechnice, nebo ve fázi realizace investičních akcí, vytváří a uplatňuje normy spotřeby práce, zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů, zařízení a přístrojů.

Činnosti

 • Dispečerské řízení elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu podle operativních plánů.
 • Kontrola jakosti surovin, materiálů, polotovarů, výrobků, výkonů a služeb v procesu výroby, montáže, balení, skladování a expedice elektrotechnických výrobků a elektrických zařízení.
 • Provádění revizí elektrických zařízení a hromosvodů.
 • Řízení skupiny pracovníků při zajišťování výroby, montáže nebo provozu elektrických zařízení.
 • Samostatné projektování jednoduchých elektrických zařízení.
 • Tvorba norem a normativů spotřeby práce a početních stavů v elektrotechnické výrobě, montáži nebo službách.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Vystavování revizních zpráv.
 • Zajišťování technické a technologické způsobilosti a hospodárného využívání pracovních strojů, zařízení, přístrojů a nářadí.
 • Zajišťování technologické přípravy jednoduché elektrotechnické výroby nebo montáže.
 • Zpracovávání a vedení agendy méně náročných investičních akcí v oboru elektro.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání