Přeskočit navigaci

Mechanik klávesových hudebních nástrojů

Charakteristika

Mechanik klávesových hudebních nástrojů zhotovuje a opravuje všechny druhy klávesových hudebních nástrojů.

Činnosti

  • Běžná údržba strojů, nástrojů a vybavení na výrobu příslušných hudebních nástrojů.
  • Intonování a ladění klavírů, pianin a varhan.
  • Kontrola kvality výrobků.
  • Povrchová úprava hudebních nástrojů.
  • Provádění oprav všech druhů klávesových hudebních nástrojů.
  • Příprava materiálů pro výrobu součástí pianin, klavírů a varhan.
  • Seřizování hudebních nástrojů.
  • Sestavování a montáž jednotlivých součástí a dílů.
  • Výroba jednotlivých součástí a dílů hudebních nástrojů.
  • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73121 - Výrobci a opraváři hudebních nástrojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.