Přeskočit navigaci

Projektant v elektronických komunikacích specialista

Charakteristika

Projektant telekomunikací specialista řídí zpracování komplexní projektové dokumentace v oblasti telekomunikací.

Činnosti

  • Kmitočtové plánování a řešení energetických bilancí.
  • Řízení zpracování projektové dokumentace, řízení odborného týmu.
  • Tvorba koncepcí informačních struktur.
  • Tvorba technologických postupů a tvorba technologických výkresů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výkon autorského dozoru.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2153 - Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) 45 010 32 353
21532 - Inženýři projektanti, konstruktéři v oblasti elektronických komunikací 00 38 355

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.