Přeskočit navigaci

Technik telekomunikací a radiokomunikací specialista

Charakteristika

Technik telekomunikací a radiokomunikací specialista řídí odborné činnosti v oblasti provozu, údržby, kontroly a projektování telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení a sítí.

Činnosti

  • Koncepční, metodické a systémové práce v oblasti provozu a údržby telekomunikačních systémů a zařízení.
  • Konzultační a poradenská činnost.
  • Koordinace a řešení úkolů zavádění nových radiokomunikačních služeb.
  • Řešení výzkumných a vývojových úkolů v oblasti telekomunikací.
  • Řízení oblasti kontrol technických parametrů telekomunikačních systémů a provozu.
  • Řízení zpracování projektové dokumentace.
  • Tvorba koncepcí informačních struktur.
  • Tvorba metodiky kontrolní činnosti.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.