Přeskočit navigaci

Samostatný technik projektant v elektronických komunikacích

Charakteristika

Samostatný technik telekomunikací projektant zpracovává ucelené části projektové dokumentace v oblasti telekomunikací.

Činnosti

  • Samostatné vypracovávání složitých dílčích projektových úloh a technických výpočtů.
  • Tvorba dokladové části projektu.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování potřebných rozhodnutí a výjimek k realizaci stavby, koordinace s ostatními stavebníky.
  • Zajišťování spolupráce specialistů zpracování projektové dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.