Přeskočit navigaci

Samostatný technik inspektor v elektronických komunikacích

Charakteristika

Samostatný technik inspektor v elektronických komunikacích zajišťuje oblast kontrol technických parametrů spojovacích a přenosových zařízení.

Činnosti

  • Koordinace a provádění kontrol telekomunikačních systémů a provozu.
  • Metodické řízení a organizace technické kontroly.
  • Stanovení příslušných nápravných opatření.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování plnění zákonů, norem a vyhlášek souvisejících s oblastí telekomunikace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3522 - Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 28 587 27 772
35228 - Revizní technici, inspektoři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 36 255 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.