Přeskočit navigaci

Samostatný technik telekomunikací a radiokomunikací

Charakteristika

Samostatný technik telekomunikací a radiokomunikací je pracovník s vyšší kvalifikací, který vykonává složité odborné činnosti v oblasti provozu, údržby, kontroly a projektování telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení a sítí.

Činnosti

  • Dispečerské řízení telekomunikačního provozu.
  • Komplexní organizace technického provozu nebo údržby radiokomunikačních stanic, sítí a středisek.
  • Koordinace a provádění kontrol technických parametrů telekomunikačních systémů a telekomunikačního provozu
  • Metodické řízení a kontrola zabezpečování telekomunikačních služeb.
  • Samostatné zpracování složitých dílčích projektových úloh a technických výpočtů.
  • Spolupráce při řešení obnovy a rozvoje radiokomunikačních zařízení.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vedení skupiny pracovníků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.