Přeskočit navigaci

Technik projektant v elektronických komunikacích

Charakteristika

Technik telekomunikací projektant zpracovává dílčí projektové podklady v oblasti telekomunikací.

Činnosti

  • Archivace dokumentace.
  • Předávání projektové dokumentace k vyjádření příslušných organizací a orgánů.
  • Příprava podkladů pro územní a stavební řízení.
  • Vypracování dílčích technických zpráv a podkladů k rozpočtu projektu.
  • Zajišťování údajů z katastru nemovitostí.
  • Zjišťování organizací a orgánů k projednání přislušného projektu.
  • Zpracování dílčích projektových podkladů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3114 - Technici elektronici 32 733 25 675
31142 - Technici elektronici projektanti, konstruktéři 36 314 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.