Přeskočit navigaci

Technik telekomunikací a radiokomunikací

Charakteristika

Technik telekomunikací a radiokomunikací vykonává odborné činnosti v oblasti provozu, údržby, kontroly a projektování telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení a sítí.

Činnosti

 • Dispečerské řízení telekomunikačního provozu.
 • Kontrolní činnost v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem.
 • Odstraňování poruch.
 • Prošetřování stížností a jejich vyřizování.
 • Předávání projektové dokumentace k vyjádření příslušných organizací a orgánů.
 • Příprava podkladů pro územní a stavební řízení.
 • Řízení skupiny zaměstnanců.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.
 • Zajišťování technického provozu a údržby telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení a sítí.
 • Zjišťování organizací a orgánů k projednání projektu.
 • Zpracování dílčích projektových podkladů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.