Přeskočit navigaci

Vodárenský technik

Charakteristika

Vodárenský technik zajišťuje dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Činnosti

 • Kontrola dodržování provozních a manipulačních řádů.
 • Obsluha malé vodní elektrárny.
 • Organizace práce a operativní řízení provozu vodárenských zařízení.
 • Práce s chemickými látkami (chlor).
 • Provádění kontroly nastavení parametrů u strojů a zařízení k úpravě a čištění vody.
 • Stanovení rozpisu pracovních úkolů na jednotlivá pracoviště a kontrola jejich plnění.
 • Uvádění nových poznatků a požadavků do praxe.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Zajišťování podkladů pro jednání s orgány státní správy.
 • Zajišťování technologických procesů úpravy, čištění a čerpání vody.
 • Zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.
 • Zpracování pracovních výkazů jako podklad pro mzdy.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání