Přeskočit navigaci

Specialista investic a engineeringu v energetice

Charakteristika

Specialista investic a engineeringu v energetice řídí a zajišťuje investiční politiku společnosti v oblasti energetiky.

Činnosti

 • Jednání se zpracovateli projektové dokumentace, odbornými útvary, správními a jinými orgány a organizacemi.
 • Kontrola investičních dodávek energetických zařízení a systémů, ověřování způsobilosti, kolaudační posuzování.
 • Plánování rozsáhlých investičních procesů v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Posuzování projektů nových zařízení včetně zpracovávání připomínek k územně plánovací dokumentaci.
 • Řízení procesu výběrových řízení pro dodavatele investic.
 • Stanovování způsobů realizace rozsáhlých investic v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyhodnocování efektivnosti rozsáhlých investic v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Vykonávání stavebního dozoru investora, projednávání změn v průběhu výstavby, zajišťování kolaudací, přebírání staveb a uvádění do provozu.
 • Zajišťování povolení a dalších podkladů v oblasti energetiky s orgány státní správy.
 • Zpracovávání finančních rozpočtů projektových nebo investičních akcí.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici 42 162 31 663
21514 - Inženýři elektrotechnici a energetici přípravy a realizace investic, inženýringu 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.