Přeskočit navigaci

Technik řídící techniky

Charakteristika

Technik řídící techniky provádí technické práce při zajišťování spolehlivého provozu a řádného technického stavu řídicí techniky, včetně příslušného software a hardware.

Činnosti

  • Běžná údržba a opravy jednotlivých prvků, zařízení, sítí a systémů řídicí techniky.
  • Montáž a instalace prvků, zařízení, sítí a systémů řídicí techniky v energetice.
  • Řízení kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídicí techniky.
  • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.
  • Zajišťování spolehlivého provozu a oprav jednotlivých zařízení.
  • Zpracovávání technické dokumentace zařízení řídicí techniky a její evidence.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31136 - Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení 33 219 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání