Přeskočit navigaci

Stavební inženýr projektant

Charakteristika

Stavební inženýr projektant komplexně vypracovává projekty nebo vykonává projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve stavební výrobě.

Činnosti

  • Koordinace zhotovování projektové dokumentace s odbornými útvary.
  • Projektování odstraňování staveb nebo jejich částí.
  • Provádění částí projektové dokumentace s vysokou technickou náročností s nároky na vyšší odbornou způsobilost v souladu se svou autorizací.
  • Řízení skupiny projektantů nebo odborných týmů tvůrčích technických specialistů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajištění autorského dozoru pro stavby.
  • Zajišťování provozních návazností, časových průběhů, popř. rozpočtů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21422 - Inženýři projektanti budov 26 533 00
21423 - Inženýři projektanti inženýrských děl 26 177 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání