Přeskočit navigaci

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení kvality

Charakteristika

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení kvality řídí činnosti v komplexním systému řízení jakosti ve stavebnictví.

Činnosti

  • Koordinace řízení kontroly kvality.
  • Řízení zpracovávaní plánů kontroly řízení kvality dle norem.
  • Stanovování způsobů hodnocení kvality, přejímacích podmínek, postupů a výstupů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhodnocování výsledků kontrolních zkoušek kvality, zjišťování příčin neodpovídajících kvality, stanovení opatření na jejich odstranění.
  • Zpracovávání stanovisek k jednotlivým fázím přípravy a průběhu procesů výstavby z hlediska zajišťování kvality projektové dokumentace a staveb.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21426 - Stavební inženýři kontroly a řízení kvality 00 29 366

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.