Přeskočit navigaci

Stavební inženýr technolog

Charakteristika

Stavební inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a jejich změny, zajišťuje technologickou přípravu stavební výroby se zvýšenými technologickými požadavky.

Činnosti

  • Koordinace a zajišťování technologické přípravy stavební výroby.
  • Řízení technických a technologických zkoušek.
  • Stanovování způsobů stavební výroby, případně užití výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů pro stavební výrobu.
  • Určování, zkoušení, případně vyvíjení technologických postupů na stavbách s náročnými technologickými podmínkami.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21424 - Stavební inženýři technologové, normovači 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání