Přeskočit navigaci

Samostatný stavební technik investic a engineeringu

Charakteristika

Samostatný stavební technik investic a engineeringu zajišťuje a koordinuje realizaci, posuzování a vyhodnocování stavebních a jiných investic a investičních celků.

Činnosti

  • Kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu, kontrola a schvalování finančních plnění zhotovitelů.
  • Příprava, uzavírání a provádění změn smluv.
  • Sledování průběhu výstavby, zpracování zápisů z jednání, sledování a zhotovování provozních dokumentů stavby.
  • Spolupráce při koordinaci účastníků výstavby.
  • Spolupráce při organizaci výběrových řízení.
  • Spolupráce při přípravě a provedení kolaudačního řízení, předání investice.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování podkladů pro technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic, včetně návrhů opatření na změny.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
31124 - Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu 31 165 29 161

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.