Přeskočit navigaci

Samostatný stavební technik projektant

Charakteristika

Samostatný stavební technik projektant vypracovává projekty nebo vykonává projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve stavební výrobě.

Činnosti

  • Projektování odstraňování staveb nebo jejich částí.
  • Provádění částí projektové dokumentace s vysokou technickou náročností s nároky na vyšší odbornost v souladu se svou autorizací.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajištění autorského dozoru pro stavby.
  • Zajišťování provozních návazností, časových průběhů, popř. rozpočtů.
  • Zhotovení projektové dokumentace s odbornými útvary.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
31122 - Stavební technici projektanti, konstruktéři 24 645 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.