Přeskočit navigaci

Samostatný stavební technik

Charakteristika

Samostatný stavební technik organizuje komplexní systém řízení jakosti, aplikuje vědecké poznatky a teorie při výzkumu a vývoji nových postupů a technologií ve stavebnictví, zpracovává projektovou dokumentaci složitějších staveb, zajišťuje a koordinuje přípravu, realizaci, posuzování a vyhodnocování stavebních investic, řídí realizaci stavby, organizuje činnost stavěčů scénických dekorací a rekvizit.

Činnosti

 • Aplikace vědeckých poznatků a teorií při výzkumu a vývoji nových postupů a metod.
 • Koordinace jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic.
 • Koordinace účastníků výstavby objektů a technologických částí.
 • Koordinace zpracování rozpočtů investičních akcí.
 • Provádění předprojektové přípravy.
 • Řešení a vyhodnocování výzkumných a vývojových úkolů.
 • Řízení činnosti stavěčů scénických dekorací a rekvizit.
 • Řízení realizace staveb, koordinace činnosti podřízených mistrů.
 • Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát a nekvality.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.
 • Zajištění autorského dozoru.
 • Zajišťování a organizace komplexního systému řízení jakosti.
 • Zhotovování projektové dokumentace na různých úrovních pro stavby vyšší složitosti a většího rozsahu.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání