Přeskočit navigaci

Stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu

Charakteristika

Stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu zajišťuje přípravu a realizaci stavebních a jiných investic, zpracovává dílčí úkoly při vypracovávání investičních záměrů.

Činnosti

  • Příprava podkladů pro zajišťování kolaudačních řízení, ověřování způsobilosti a přebírání prací.
  • Příprava zpracování rozpočtů investičních akcí.
  • Spolupráce na provádění návrhů cen, smluv a dalších provozních dokumentů dle stanovených pravidel.
  • Spolupráce při koordinaci jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic, projektové, finanční, technické a obchodní přípravy, dodavatelů a jiných zúčastněných orgánů.
  • Zajišťování dílčích úkolů přípravy stavebních, jiných investic a investičních celků.
  • Zajišťování přípravy a realizace investičních akcí dodavatelským způsobem.
  • Zpracovávání dílčích úkolů při vypracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, provozní, technickou strategii organizace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
31124 - Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu 31 165 29 161

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.