Přeskočit navigaci

Stavební technik technolog

Charakteristika

Stavební technik technolog určuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu stavební výroby.

Činnosti

  • Specifikace množství a druhů materiálů, kontrola kvality a provádění technických zkoušek.
  • Stanovování způsobu uspořádání, průběhu a stanovování technických podmínek stavební výroby, případně výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů pro stavební výrobu.
  • Určování, zkoušení, případně vyvíjení technologických postupů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování technologické přípravy stavební výroby.
  • Zajišťování technologických změn pracovních postupů.
  • Zavádění do výroby nových technologických postupů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
31123 - Stavební technici technologové, normovači 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání