Přeskočit navigaci

Stavební technik provozní dispečer

Charakteristika

Stavební technik provozní dispečer řídí využívání výrobních a pracovních kapacit dle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Činnosti

  • Dispečerské řízení výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.
  • Optimalizace využívání výrobních kapacit.
  • Provádění rozpisů operativních plánů, předávání výrobních a provozních příkazů, kapacitní plánování.
  • Vedení evidence spotřeby materiálů, pracovních časů, strojních časů, kapacit, produkce a výkonů, odbytu, rozpracovanosti apod.
  • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby a provozu.
  • Zpracovávání provozní dokumentace, výkazů a evidencí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
31127 - Dispečeři stavební výroby 29 659 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.