Přeskočit navigaci

Stavební technik mistr

Charakteristika

Stavební technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

Činnosti

  • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně.
  • Koordinace a operativní řízení nasazení potřebné stavební mechanizace.
  • Řídí a organizuje provádění prací na vymezeném úseku dle operativního plánu výroby.
  • Zajišťování materiálu a koordinace jeho dodávky.
  • Zajišťování podkladů pro odměňování pracovníků, provádění prvotních personálních úkonů.
  • Zajišťování úkolů dle technické dokumentace stavby.
  • Zajišťování úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3123 - Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví 26 744 33 048
31230 - Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání