Přeskočit navigaci

Stavební technik

Charakteristika

Stavební technik připravuje technické dokumenty na svěřeném úseku, organizuje práce a řídí kolektiv pracovníků jemu podřízených.

Činnosti

  • Dispečerské řízení výroby nebo provoz formou dispečerských příkazů.
  • Kontrola jakost a kvality vstupů stavební výroby, provedených stavebních prací a použitých materiálů.
  • Příprava, stanovení zkušebních metod a kritérií hodnocení zkoušek jakosti u materiálových vstupů a částí stavebního díla.
  • Řídí a organizuje provádění prací na vymezeném úseku dle operativního plánu výroby.
  • Určování, zkoušení, případně vyvíjení technologických postupů.
  • Zajišťování a vedení provozní a technické dokumentace.
  • Zajišťování technologické přípravy stavební výroby.
  • Zhotovování projektové dokumentace na různých úrovních pro stavby obvyklé složitosti a obvyklého rozsahu.
  • Zpracovávání dílčích úkolů při vypracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, provozní, technickou strategii organizace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání