Přeskočit navigaci

Chovatel zvířat

Charakteristika

Chovatel zvířat zabezpečuje komplexní péči o zvířata ve svěřeném chovu a jejich přípravu pro další využití.

Činnosti

  • Dodržování a provádění základních zoohygienických opatření.
  • Ošetřování a základní výcvik.
  • Péče o hygienu zvířat, péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře.
  • Péče o správný růst a zdravý vývoj zvířat.
  • Příprava a dávkování krmiva, napájení a krmení zvířat.
  • Sledování stavu a vývoje narozených zvířat a zvláštní péče o ně.
  • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stání a výběhů, údržba výběhů a ohrad.
  • Vedení prvotní evidence v jednotlivých chovech a kategoriích zvířat.
  • Zabezpečování rozmnožování zvířat nejvhodnějšími způsoby plemenitby.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání