Přeskočit navigaci

Výrobce obuvi

Charakteristika

Výrobce obuvi zhotovuje obuvnické dílce a komponenty, vyrábí obuv z různých druhů materiálů a pro různé účely použití, opravuje obuv a provádí drobné opravy galanterního zboží.

Činnosti

 • Expedice zboží.
 • Jednání se zákazníkem.
 • Kompletace, úprava a značení dílců.
 • Konečná úprava vzhledu obuvi.
 • Montáž svršků se spodkovými součástmi obuvi.
 • Opravování obuvi a drobných galanterních výrobků.
 • Práce s technickou dokumentací.
 • Příprava strojů, zařízení a pracoviště pro výrobu obuvnických výrobků podle daných parametrů.
 • Šití svršků.
 • Údržba, seřizování a běžné opravy strojů.
 • Úprava kopyt pro výrobu ortopedické obuvi a obuvi na zakázku.
 • Vstupní, mezioperační a konečná kontrola kvality.
 • Výběr vhodných materiálů pro obuvnickou výrobu.
 • Výroba pryžové a plastové obuvi.
 • Zhotovování komponentů a polotovarů pro výrobu obuvi.
 • Zhotovování obuvi na zakázku.
 • Zhotovování ortopedické obuvi.
 • Zhotovování šablon pro výrobu ortopedické a zakázkové obuvi.
 • Zpracování materiálů vysekáváním a vykrajováním na jednotlivé dílce a součásti.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání