Přeskočit navigaci

Výrobce kožedělného zboží

Charakteristika

Výrobce kožedělného zboží vyrábí různé druhy kožených výrobků za použití i dalších materiálů, zejména syntetických usní a textilu.

Činnosti

 • Aplikace funkčních a zdobných kovových dílců na výrobek (peněženkové rámky, kufrové a aktovkové zámky, panty, držiče vík aj.).
 • Konstrukce šablon, jejich modelování a úpravy.
 • Opracování dílců štípáním a kosením.
 • Opracování, úprava a zdobení částí před sestavením výrobku.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nářadí.
 • Rozměřování, řezání, stříhání či vysekávání a další manipulace s díly z různých používaných materiálů.
 • Ruční i strojní šití výrobků.
 • Sesazování dílců a součástí, konečná úprava výrobku.
 • Třídění, hodnocení a výběr materiálu pro výrobu.
 • Vstupní, mezioperační a konečná kontrola, označování hotových výrobků.
 • Výroba cestovních kufrů z usní, lepenek, syntetických usní a plastů.
 • Výroba různých druhů brašnářských výrobků, sportovních potřeb a galanterie.
 • Výroba různých druhů rukavic.
 • Výroba sedlářských výrobků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání