Přeskočit navigaci

Výrobce usní a kožešin

Charakteristika

Výrobce usní a kožešin zabezpečuje zpracování všech druhů kůží fyzikálně-chemickými i mechanickými postupy na usně a kožešiny.

Činnosti

 • Činění kůží a kožešin včetně přípravy roztoků a jejich úprav.
 • Hodnocení, měření a vážení hotových usní a kožešin.
 • Kontrola kvality, měření a vážení a hodnocení dokončených usní a kožešin.
 • Příprava vzorků pro provozní a laboratorní analýzu.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.
 • Třídění, skladování a příprava dokončených usní a kožešin pro odeslání.
 • Třídění, skladování, výběr a klasifikace kůží a kožešin.
 • Úprava a zpracování usní a kožešin po činění.
 • Výběr a využití ekologických šetrných činidel.
 • Výroba a opracování holiny a kožešin.
 • Výroba svrškových, podšívkových, spodkových a brašnářských usní.
 • Zpracování a úprava exotických usní.
 • Zpracování odpadů a čištění odpadních vod.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání