Přeskočit navigaci

Výrobce pokrývek hlavy

Charakteristika

Výrobce pokrývek hlavy vyrábí klobouky a čepice podle modelu (vzoru) z různých materiálů.

Činnosti

 • Dokončovací práce, úprava a kontrola výrobku, odstraňování vad.
 • Kreslení, stříhání, vyřezávání a vysekávání součástí výrobku z příslušných materiálů.
 • Obsluha strojů a zařízení v procesu tvarování, resp. šití.
 • Péče o stroje a zařízení, jejich běžná údržba.
 • Povrchová úprava rozpracovaných výrobků (dření, broušení, škrábání při výrobě klobouků z plsti).
 • Příprava a uspořádání pracoviště, určení a příprava materiálů, dokumentace, strojů a zařízení pro danou výrobu.
 • Ruční nebo strojní tvarování a lisování klobouků vhodnou technologií.
 • Vnitřní a vnější vybavení a zdobení klobouků a čepic.
 • Výroba a opravy klobouků a čepic podle předloh a vlastních návrhů.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.
 • Zhotovování ozdob na kloboučnické výrobky.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání