Přeskočit navigaci

Šička

Charakteristika

Šička provádí jednotlivé technologické operace ve výrobě oděvů nebo kusových výrobků vedoucí k zhotovení výrobku nebo jeho polotovaru.

Činnosti

  • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
  • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
  • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
  • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
  • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku a dalších textilních i netextilních materiálů a galanterie, sestavení dílů.
  • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
  • Uspořádání pracoviště.
  • Zaznamenávání údajů o výsledcích práce.
  • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání