Přeskočit navigaci

Polygrafický inženýr vedoucí výroby

Charakteristika

Polygrafický inženýr vedoucí výroby řídí veškeré výrobní činnosti v rámci svěřeného provozu.

Činnosti

  • Navrhování strategie řízení a kontroly kvality polygrafické výroby.
  • Řízení a kontrola činnosti všech podřízených útvarů, včetně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidel požární ochrany.
  • Řízení a organizace výroby po stránce technické, technologické a personální.
  • Sestavování kapacitních plánů polygrafické výroby pro svěřený provoz.
  • Spolupráce na tvorbě plánu údržby a oprav polygrafických strojů a zařízení.
  • Zajištění optimálního využití výrobních, provozních a personálních kapacit.
  • Zajištění pracovní a technologické kázně a kontrola plnění výrobních úkolů ve stanoveném množství, kvalitě sortimentu a čase.
  • Zajištění provozuschopnosti jednotlivých polygrafických strojů a zařízení.
  • Zpracování analýzy efektivity výroby-produktivity práce, výrobních nákladů.
  • Zpracování provozní dokumentace, výkazů a evidencí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1321 - Řídící pracovníci v průmyslové výrobě 52 150 40 098
13212 - Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu 42 639 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.