Přeskočit navigaci

Hospodyně v restauračních a ubytovacích zařízeních

Charakteristika

Hospodyně v restauračních a ubytovacích zařízeních provádí, organizuje a řídí přípravné, doplňující a pomocné práce v hotelech, penzionech, restauracích a jiných gastronomických zařízeních.

Činnosti

  • Kontrola a vydávání zásob.
  • Najímání, školení a dohled nad zaměstnanými pracovníky.
  • Nakupování nebo kontrola dodávek.
  • Organizování práce pracovníkům např. rozepisování služeb apod..
  • Profesionální úklid ubytovací části, společných prostor, kuchyňských oblastí a restauračních prostor.
  • Vyřizování reklamací hotelových a restauračních hostů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5151 - Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení 16 464 20 889
51512 - Provozní pracovníci v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz) 16 002 22 618

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.