Přeskočit navigaci

Hospodyně v domácnosti

Charakteristika

Hospodyně v domácnosti provádí běžný domácí i generální úklid a údržbu majetku v soukromých domácnostech svých klientů v potřebné kvalitě. Zajišťuje chod domácnosti a přispívá k dobré rodinné atmosféře. Organizuje jiné práce, pracovníky a dodavatele podle potřeb klienta.

Činnosti

 • Kontrola a přebírání práce najímaných pracovníků a firem k údržbě domácnosti.
 • Najímání a dohled nad pracovníky a firmami pro různé úpravy a opravy domácnosti dle požadavku klienta.
 • Nakupování, kontrola a vydávání dodávek prací, spotřebního zboží a materiálů.
 • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě hospodyně v domácnosti.
 • Praní, žehlení a péče o prádlo a tkaniny.
 • Profesionální úklid domácnosti včetně použití chemických přípravků.
 • Příležitostná péče o děti a domácí zvířata.
 • Příprava stravování včetně stolování.
 • Řešení konfliktních situací v rodině z psychologického hlediska.
 • Údržba interiérové zeleně.
 • Vyřizování reklamací dodávek najímaných pracovníků a firem.
 • Zabezpečení zdraví a bezpečnosti práce v rámci chodu domácnosti.
 • Základní údržba a obsluha domácích spotřebičů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
51521 - Hospodyně v domácnostech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání