Přeskočit navigaci

Fotoreportér

Charakteristika

Fotoreportér fotografuje digitální i analogovou technikou, provádí digitální snímání a zpracování obrazu.

Činnosti

 • Čištění a údržba technického vybavení.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Kontrola a vyhodnocení informací na objednávkách.
 • Používání základních grafických programů, využití digitální techniky.
 • Práce v oblasti reportážní a reklamní fotografie.
 • Příprava fotografických digitálních, případně analogových přístrojů, nástrojů a pomůcek včetně osvětlovací techniky a měřících přístrojů.
 • Retušování fotografických obrazů, konečná úprava a adjustace fotografických děl.
 • Snímání videozáznamu.
 • Úpravy digitálního obrazu a jeho příprava pro další zpracování.
 • Vedení příslušné dokumentace, archivace a třídění obrazového materiálu.
 • Zpracování obrazu na počítači, příprava obrazu pro zhotovení fotografií nebo tisk.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3431 - Fotografové 00 21 869
34312 - Fotoreportéři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání