Přeskočit navigaci

Balneotechnik

Charakteristika

Balneotechnik zajišťuje odborný dohled nad využíváním přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod.

Činnosti

  • Dozor nad ustanovením ochranných pásem.
  • Kontrola dodržování zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon).
  • Předávání požadovaných a potřebných informací o stavu zdrojů MZ - ČIL.
  • Sledování chemických, fyzikálních, mikrobiologických a radioaktivních vlastností zdroje.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhledávání zdrojů.
  • Zajištění hydrologického dohledu nad zdrojem.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035
31425 - Technici v oblasti vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 30 292 24 930

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání