Přeskočit navigaci

Samostatný bezpečnostní referent

Charakteristika

Samostatný bezpečnostní referent provádí analýzu bezpečnostních rizik a stanovuje způsoby zajišťování komplexní bezpečnosti organizačního celku včetně metodického usměrňování realizace bezpečnostních opatření.

Činnosti

  • Analýza hrozeb a bezpečnostních rizik pro organizační celek.
  • Komplexní zpracování realizačních směrnic pro zajištění bezpečnosti.
  • Kontrolní, metodická a školicí činnost.
  • Navrhování způsobů zajištění komplexní bezpečnosti organizačního celku a metod jejího dosažení.
  • Stanovení režimu ochrany za mimořádných situací, branné pohotovosti státu.
  • Zajišťování ochrany utajovaných informací a obchodního tajemství.
  • Zajišťování součinnosti s ostatními bezpečnostními složkami, integrovaným záchranným systémem při ochraně organizačního celku.
  • Zpracování a vedení dokumentů předkládaných NBÚ a ostatním složkám týkající se bezpečnosti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33434 - Odborní pracovníci útvaru obrany a ochrany 35 516 30 140

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.