Přeskočit navigaci

Chemik pro obsluhu zařízení

Charakteristika

Chemik pro obsluhu zařízení provádějící širokou škálu odborných prací, zejména kontrolu a obsluhu technologického zařízení.

Činnosti

  • Kontrola chodu správné funkce aparátů výrobní linky a podobně.
  • Obsluha dílčích i komplexních zařízení jednotlivých chemických procesů ve výrobě.
  • Odstraňování drobných závad na strojním a technologickém zařízení.
  • Pomocné práce při řízení chemických procesů výrobní technologie.
  • Provádění činností při nájezdu a odstavení provozu dle pokynů.
  • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
  • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8131 - Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu 25 021 00
81311 - Obsluha strojů a zařízení pro zpracování chemikálií drcením, mícháním, teplem, filtrováním a destilací 24 930 00
81312 - Obsluha strojů a zařízení pro zpracování ropy a zemního plynu 29 852 00
81313 - Obsluha strojů a zařízení pro farmaceutickou výrobu 20 812 00
81314 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu kosmetických, toaletních a čisticích výrobků 00 00
81315 - Obsluha strojů a zařízení na zpracování radioaktivního a jiného nebezpečného materiálu 22 646 00
81316 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu koksu 30 734 00
81317 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu střeliva a výbušnin 23 495 00
81319 - Obsluha ostatních strojů a zařízení pro chemickou výrobu 26 594 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání