Přeskočit navigaci

Chemik

Charakteristika

Chemik provádí činnosti související s chemickou výrobou a vstupní, mezioperační a výstupní kontrolou technologického procesu.

Činnosti

  • Obsluha dílčích i komplexních zařízení jednotlivých chemických procesů ve výrobě.
  • Stanovení a kontrola kvalitativních parametrů materiálových a energetických proudů souvisejících s chemickou výrobou.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání