Přeskočit navigaci

Inženýr chemie manažer provozu

Charakteristika

Inženýr chemie manažer provozu komplexně řídí jednotku chemické výroby při aplikaci současné úrovně vědeckých poznatků.

Činnosti

  • Definování podmínek pro rozvoj týmové práce na svěřeném úseku.
  • Koordinace zvyšování efektivity využíváním všech zdrojů (lidí, materiálu a technologického zařízení).
  • Plánování rozvoje a koncepce provozu.
  • Rozpracovávání cílů firmy do cílů a úkolů provozu, výrobních týmů.
  • Vytváření podmínek pro odborný růst členů svého pracovního týmu.
  • Zabezpečuje bezproblémový průběh externích auditů.
  • Zajišťování dodržování standardních postupů práce, technologické kázně a jejich další zlepšování.
  • Zajišťování efektivní spolupráce s odbornými útvary a ostatními provozy.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00
21459 - Ostatní chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.