Přeskočit navigaci

Inženýr chemie technolog

Charakteristika

Inženýr chemie technolog komplexně zajišťuje technologickou přípravu a realizaci nejsložitějších a nejnáročnějších chemických výrob a chemických provozů.

Činnosti

 • Aktualizace obsahu technické a provozní dokumentace, vedení záznamů.
 • Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění.
 • Koordinace činnosti diplomovaných chemických techniků technologů.
 • Navrhování nejefektivnějších způsobů volby zdrojů, technických prostředků, materiálů, organizace, uspořádání chemické výroby, toku materiálu, návaznosti pracovišť.
 • Ověření nových postupů, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
 • Řízení činnosti při stanovování technologických postupů složitých výrobních procesů.
 • Řízení technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků.
 • Spolupráce na řízení jakosti produkce chemické výroby.
 • Školení obsluhujícího personálu v případě inovace technologie.
 • Určení technologie a technologických změn výrobních procesů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajištění a organizace technologické přípravy chemické výroby.
 • Zpracování technologických předpisů, stanovení norem spotřeby, práce, kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 40 320 00
21453 - Chemičtí inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech 39 940 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání