Přeskočit navigaci

Inženýr chemie

Charakteristika

Inženýr chemie řídí a zajišťuje technologickou přípravu, zpracovává koncepce a metody řízení jakosti nejsložitějších chemických výrob, vykonává teoretické činnosti a aplikuje vědecké poznatky a teorie v chemické výrobě.

Činnosti

  • Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění.
  • Aplikace vědeckých poznatků a teorií při výzkumu a vývoji chemické výroby.
  • Dispečerské řízení rozsáhlé chemické výroby.
  • Koordinace, plánování, organizace a implementace technologických projektů.
  • Samostatná a tvůrčí práce k získávání nových poznatků, teorií, koncepcí a směrů vývoje v chemické výrobě.
  • Tvorba koncepce a řízení oblasti jakosti chemické výroby.
  • Určování technologických postupů a technologických změn chemické výroby.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
  • Zajišťování kvalitativní úrovně a organizace komplexního systému řízení jakosti chemické výroby.
  • Zajišťování technologické přípravy chemické výroby a provozu.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání