Přeskočit navigaci

Technik technických zařízení budov

Charakteristika

Technik technických zařízení budov vykonává technické, technologické a technicko-ekonomické činnosti v oblasti zdravotechniky, plynárenství, vytápění s regulačními systémy, vzduchotechniky a klimatizační techniky včetně rozpočtování s potřebnými znalostmi se základy stavitelství. Organizuje a řídí činnosti vymezeného pracovního úseku. Pro vybrané činnosti ve výstavbě v rozsahu oprávnění autorizovaného technika je nutná autorizace v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Činnosti

  • Montáž vybraných komponentů technického zařízení budov s podrobnými znalostmi návrhu.
  • Podíl na vypracovávání projektové dokumentace, je-li zpracovávána autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem.
  • Posuzování technických dokumentů ve správní stavební oblasti.
  • Příprava a vedení realizace staveb TZB v rozsahu získané autorizace.
  • Příprava nabídek, distribuce komponentů TZB a stavebních materiálů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vypracovávání kompletní projektové dokumentace, jestliže celá přísluší oboru autorizace v oblasti zdravotní techniky, vytápění, a vzduchotechniky.
  • Vypracovávání pouze příslušné části projektové dokumentace, která přísluší oboru, popř. specializaci jeho autorizace.
  • Zajišťování materiálu a koordinace jeho dodávky.
  • Zajišťování provozních návazností, časových průběhů, popř. rozpočtů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 25 635 27 521
31126 - Stavební technici provozní 27 211 27 351

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.