Přeskočit navigaci

Samostatný stavební technik přípravy výroby a investic

Charakteristika

Samostatný stavební technik přípravy výroby a investic je pracovník s vysokou odbornou kvalifikací, který spolupracuje při řídících činnostech v oblasti zpracovávání investičních záměrů a stanovuje způsob jejich realizace.

Činnosti

  • Příprava rozpočtů investičních akcí a kalkulace souvisejících nákladů.
  • Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení.
  • Spolupráce při koordinaci jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic, projektové, finanční, technické a obchodní přípravy, dodavatelů a jiných zúčastněných orgánů.
  • Stanovování způsobů realizace investic.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracovávání podkladů pro investiční záměry ve vazbě na obchodní, finanční, provozní, technickou a ekonomickou strategii.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
31124 - Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu 31 165 29 161

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.